Achtergrond en ontstaan Alexanders autopoetsbedrijf.

 

Ik ben Alexander Poul geboren op 7 april 1974 in Bagdad Irak.

Ik ben getrouwd met Rita en samen hebben we 4 kinderen,3 jongens en een meisje.

Wij zijn vanwege ons Christelijke geloof uit Irak gevlucht en in 2003 naar Nederland gekomen.

De eerste jaren waren heel moeilijk omdat we in verschillende asielzoekerscentra terecht kwamen,de Nederlandse taal niet beheersten en onze familie in Irak heel erg misten.

We hebben zo snel mogelijk de Nederlandse taal geleerd en wilden integreren in het land waar we wonen. 

De Nederlandse nationaliteit hebben we in 2009 gekregen.

In 2005 kregen we ons huis in de Wijk toegewezen waar we tot vandaag met veel plezier wonen.

Na vele tijdelijke werkzaamheden bij diverse bedrijven te hebben gedaan wilde ik graag een eigen bedrijf beginnen en onafhankelijk van anderen zijn.

Hiervoor was toestemming van de gemeente de Wolden nodig vanwege de bijstandsuitkering die wij op dat moment nog ontvingen.

Op 1 oktober 2014 werd ik door de gemeente de Wolden in de gelegenheid gesteld een eigen autopoets bedrijf te ontwikkelen.

Hiervoor kreeg ik tot 1 april 2015 de tijd onder de volgende voorwaarden:– Dat ik mij uitsluitend zou toespitsen op een autopoets bedrijf.

– Ik de begeleiding van een advies bureau en een werkervaringsplaats bij

  een autobedrijf in Meppel moest aanvaarden.Op 1 april 2015 kreeg ik een brief van de gemeente de Wolden, hierin stond dat op grond van een negatief advies van het begeleidende advies bureau was besloten de voortzetting van de bijstand als startende zelfstandige zou worden beëindigd.

Hiermee zou mijn droom voorbij zijn , maar als ondernemer weet je dat je nooit op moet geven en dus heb ik met de hulp van mijn buurman, een gepensioneerd ex ondernemer, bezwaar aangetekend.

Hierop kreeg ik de uitnodiging om het bezwaar toe te komen lichten in een hoorzitting bij de gemeente de Wolden.

Samen met mijn buurman ben ik op 9 juli 2015 naar de hoorzitting geweest en heb ik uitgelegd dat ik om onderstaande redenen in verweer kom:– Er was door het begeleidend adviesbureau geen enkele moeite gedaan

  om mij te helpen met het opstellen van een ondernemingsplan.

– Er is in het afgelopen half jaar slechts 3 keer contact met het adviesburea geweest.

– Er was een negatief oordeel over mijn werkzaamheden bij het autobedrijf in Meppel

  zonder ooit tegen mij

  te hebben gezegd dat iets niet goed was.

– Ik ben in het bezit van ervaringscertificaten van andere bedrijven met een zeer

  goede score.

 

De uitspraak in de hoorzitting was een nieuw gesprek met de betrokkene van de gemeente de Wolden hetgeen heeft geleid tot:– Proefperiode van 1 jaar om mijn eigen poetsbedrijf te realiseren ingaande

  15 juli 2015 met behoud van

  uitkering op basis van besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

– Acceptatie begeleiding van de buurman.

– Het doen van 3 maandelijks verslag van mijn voortgang en resultaten bij de

  gemeente de Wolden.

– En natuurlijk het intrekken van mijn bezwaarschrift.

 

Op 16 juli heb ik mijn bezwaar ingetrokken en ben begonnen met de realisering van mijn poetsbedrijf waarbij ik mij op 17 juli 2015 als ondernemer heb laten inschrijven bij de kamer van koophandel in Zwolle.

Aanvankelijk wilde ik een mobiel poetsbedrijf waarbij ik met mijn bus bij de mensen langs zou gaan om hun auto te poetsen.

Eerst een bus gekocht en volledig ingericht met poetsgereedschap en poetsmiddelen. 

Het geld voor de bus en de inrichting had ik geleend bij een een neef van mij die een goedlopend bedrijf in Duitsland had.

Ondanks vele inspanningen zoals :-website maken,-flyers ontwerpen en bezorgen,-actieve benadering van automobielbedrijven,-advertenties in plaatselijke bladen, etc.etc.

bleek het mobiele poetsen geen groot succes.

Inmiddels had ik al vele garages bezocht in Meppel , Staphorst en Hoogeveen waarbij al snel duidelijk werd dat Hoogeveen over vele autogarages en handelaren beschikte.

Deze wilden wel zaken met mij doen als ik een vaste werkplaats had.

Dus snel besloten een plek in Hoogeveen te huren om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Vanaf dat moment ging het bergopwaarts.

Omdat de zaken goed gingen was ik genoodzaakt een aantal keren te verhuizen naar een grotere ruimte.

Bij elke verhuizing hebben we vooral in kwaliteit van de gereedschappen , middelen en medewerkers geïnvesteerd.

Hierdoor kunnen we concurrerend zijn met behoud van een hoge kwaliteit. 

Met behulp van de gemeente kon ik ook een beroep doen op uitkeringsgerechtigden die geen baan hadden maar graag wilden werken.

Hierdoor kon ik steeds over voldoende man/vrouw kracht beschikken en zelf weer een steentje bijdragen aan herintegratie van mensen in de samenleving

Inmiddels bestaat Alexanders poetsbedrijf op 17 juli 2021 al weer 6 jaar en zijn we met 5 fulltime medewerkers.

Dankzij de gemeente de Wolden die mij in de gelegenheid heeft gesteld mijn eigen bedrijf te ontwikkelen zijn we waar we nu zijn.

Hierdoor zijn we inmiddels niet meer afhankelijk van een uitkering en leiden een gelukkig leven in Nederland.

Wij hopen op een prachtige voortzetting van ons bedrijf om zo onze kinderen te kunnen helpen bij een gelukkige toekomst.

 

Whatsapp openen
App ons
App ons